img1
img2
img3

Редакција

Социолошки преглед излази четири пута годишње. Годишња претплата за појединце износи 400, а за институције 800 динара. Чланови Српског социолошког друштва су плаћањем чланарине...

Опширније...

 

.

Упутство

Часопис Социолошки преглед објављује научне (оригиналне и прегледне) радове, научне критике, полемике, осврте и приказе из уже научне области социолошке дисциплине, као и текстове из...

Опширније...

Историјат

Први број часописа Социолошки преглед објављен је 1938. године у Београду, у виду књиге-зборника на 436 страница. Он је главни плод рада Друштва за социологију и друштвене науке...

Опширније...

 

.

Контакт

Своје прилоге за часопис Социолошки преглед, као и све сугестије и примедбе у вези са овим сајтом можете слати на е-адресу: socioloskipregled@rcub.bg.ac.rs, или на поштанску адресу: Социолошки...

Опширније...

Бројеви

Социолошки преглед је 1938, 1961. и 1962. изашао као годишњак, од 1964. до 1978. излазио је трипут годишње, а од од 1979. до данас четири пута годишње. Због недостатка новца није изашао 1963, 1966...

Опширније...

 

.

ССД

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Социолошки преглед