img1
img2
img3

Социолошки преглед, Vol. XXXX (2006), no. 3

 

Социолошки преглед, Vol. XXXX (2006), no. 3

YU ISSN 0085-6320, UDK 316*

 

ЧЛАНЦИ

Aleksandar Jokic, Tiphaine Dickson - Globalisation and Genocidalism: Fictional Discourse Without Borders (for Fun and Profit) PDF (301 KB)

Љубинко Пушић - Социјалноеколошки оквири социјалног капитала у Војводини PDF (361 KB)

Ратко Н. Божовић - Насиље над језиком PDF (468 KB)

Жолт Лазар - Оглед о Диркемовом схватању магије PDF (362 KB)

Сузана Игњатовић - Институционализација социологије тела: "соматизација" социологије или "социологизација" тела PDF (375 KB)

Драгана Јеремић-Молнар - Бајротске свечаности као поље за примену Бергер-Лукманове теорије социјалне конструкције реалности PDF (442 KB)

 

IN MEMORIAM

Зоран Видојевић - Проф. др Мирослав Печујлић (1929-2006) PDF (267 KB)

 

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Милана Љубичић - Petar Opalic: Qualitative and Psychometric Research of Refugees and Traumatised Subjects in Belgrade, Psyhosozial-Verlag, 2005. PDF (188 KB)