img1
img2
img3

Социолошки преглед, Vol. XXXX (2006), no. 4

Социолошки преглед, Vol. XXXX (2006), no. 4

 

YU ISSN 0085-6320, UDK 316*

 

ЧЛАНЦИ

Јован Бабић - Етичка анализа регулације одговорности за производе на тржишту, с посебним освртом на доктрину стриктне одговорности PDF (563 KB)

Слободан Вуковић - Заузимање стартних позиција. (Економски односи између република непосредно након II светског рата) PDF (468 KB)

Радмила Накарада - Европска унија као мировни пројект PDF (398 KB)

Анкица Кубуровић - Особености родитељства у Србији на крају XX века, релевантне за репродуктивно понашање PDF (307 KB)

Милана Љубичић - Кретање малолетничког преступништва у Србији 1980-2004: интерпретација званичних статистичких података о неким особинама малољетника осуђених за критична дјела у свијетлу социолошких теорија PDF (381 KB)