img1
img2
img3

Социолошки преглед, Vol. XXXXI (2007), no. 1

Социолошки преглед, Vol. XXXXI (2007), no. 1

 

YU ISSN 0085-6320, UDK 316*

 

ЧЛАНЦИ

Петар Опалић - Патографске студије и психопатологија као извор сазнања о друштву PDF (415 KB)

Слободан Антонић - Расцепи у Србији и устаљење демократије PDF (632 KB)

Зорица Мршевић - Квота изборни систем као начин постизања дескриптивне и супстанцијалне парламентарне заступљености жена PDF (402 KB)

Милан Трипковић, Гордана Трипковић - Србија између интеграције и изолације: "економска култура" и интересно условљено делање PDF (474 KB)

Миша Ђурковић - Децентрализација на Космету PDF (476 KB)

Душан Павловић - Унутрашња демократија у политичким странкама Србије у периоду 2000-2006 PDF (430 KB)