img1
img2
img3

Социолошки преглед, Vol. XLII (2008), no. 2

Социолошки преглед, Vol. XLII (2008), no. 2

 

YU ISSN 0085-6320, UDK 316*

 

ЧЛАНЦИ

Часлав Копривица - Како промишљати српску кризу PDF (248 KB)

Слободан Антонић - Расправа о класи у савременој социологији PDF (290 KB)

Весна Миланковић-Голубовић - Негативни друштвени ефекти глобализације пословања PDF (281 KB)

Мирјана Радојчић - Ех-југословенски случај и борба за његову интерпретацију - пример невладиних организација PDF (425 KB)

Оливера Павићевић - Неки аспекти популаризације негативног друштвеног јунака PDF (250 KB)

Милован Вуковић - International Water Disputes and Cooperative Responses to Water Stress PDF (223 KB)

 

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Зоран Аврамовић - О једном увредљивом зановетању PDF (201 KB)

Божо Стојановић - Класика политичке филозофије и економије PDF (201 KB)

Миомир Ивковић - О актерима настајања и развоја социологије религије PDF (201 KB)

Ђорђе Ђорђевић - Књижевност у кључу социологије PDF (201 KB)