img1
img2
img3

Социолошки преглед, Vol. XLIIII (2009), no. 2

 

Социолошки преглед, Vol. XLIIII (2009), no. 2

YU ISSN 0085-6320, UDK 316*

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Биљана Станковић, Горан Пенев - Социокултурни контекст суицидног понашања и неке релевантне чињенице о самоубиствима у Србији PDF (857 KB)

Martina Topic - Rod i nacija. Ocuvanje (i kreacija) nacionalnog identiteta kroz rodno diskriminacijsku nacionalisticku politiku: slucaj Hrvatske iz devedesetih PDF (235 KB)

Јелена Предојевић - Деспић - Мигрантске мреже: незаобилазна перспектива у проучавању савремених међународних миграција PDF (257 KB)

Душан Павловић - Социолошке основе институционализма у политичкој науци PDF (259 KB)

Николета Диазио - Визуелни контрапункт структурализма: фотографско писање Клода Леви-Строса PDF (218 KB)

 

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Љубинко Милосављевић - Накривљени српски национални брод PDF (199 KB)

Слађана Ђурић - Информација и креација PDF (101 KB)

Драган Д. Лакићевић - Аустријско економско учење PDF (111 KB)

 

ИЗ РАДА УДРУЖЕЊА