img1
img2
img3

Социолошки преглед, Vol. XLV (јануар-март 2011), no. 1

 

Социолошки преглед, Vol. XLV (јануар-март 2011), no. 1

YU ISSN 0085-6320, UDK 316

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Душан Маринковић - Идеологија, јавност и рођење "трећих места" PDF (119 KB)

Зоран Кековић, Младен Милошевић - Криминалитет корпорација - мриминолошки и културолошки аспекти PDF (130 KB)

Лука Бренеселовић - Рецепција "ресторативне правде" као пример некритичког дискурса у правној социологији: случај Србије PDF (135 KB)

Слободан Антонић - "Истополне породице": изазов за науку PDF (174 KB)

 

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Алексеј Кишјухас - У одбрану (социологије) науке PDF (57 KB)

Душан Ристић - Историјска социологија: између догађајности и структурације PDF (64 KB)

 

ИН МЕМОРИАМ

Михаило Поповић (1925-2011) PDF (87 KB)

ИЗ РАДА УДРУЖЕЊА

Записник са редовне годишње скупштине Српског социолошког друштва PDF (47 KB)

Извештај о раду председништва Српског социолошког друштва за период 2009-2011 PDF (52 KB)

Извештај о раду редакције Социолошког прегледа за период јануар 2009. - децембар 2010. PDF (66 KB)

Извештај о раду редакције Социолошког прегледа за 2009. годину PDF (70 KB)

Извештај о раду редакције Социолошког прегледа за 2010. годину PDF (59 KB)

Задаци Српског социолошког друштва у наредном периоду (2011-2012) PDF (48 KB)

Статут удружења Српско социолошко друштво PDF (66 KB)

Упутство за ауторе PDF (72 KB)