img1
img2
img3

Социолошки преглед, Vol. XLV (април-јун 2011), no. 2

 

Социолошки преглед, Vol. XLV (април-јун 2011), no. 2

YU ISSN 0085-6320, UDK 316

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Мирјана Радојичић - UN Sanctions Agains the FRY: Some Moral Aspects of a Coercive Diplomacy Form PDF (131 KB)

Божо Милошевић - Радне стратегије домаћинстава у транзицији пост-ратног друштва: пример Републике Српске PDF (176 KB)

Весна Станковић-Пејновић - Култура као примарно добро: случај Македоније PDF (189 KB)

Валентина Соколовска Социјалне мреже, социјални капитал и друштвени статус PDF (127 KB)

Бранка Јаблан, Ксенија Станимиров, Мaрта Сјеничић - Тешкоће у запошљавању особа са оштећењем вида PDF (126 KB)

 

ПОЛЕМИКА

Томислав Крсмановић - Злоупотреба психијатрије у претходној Југославији PDF (77 KB)