img1
img2
img3

Социолошки преглед, Год. XLVII (јануар-март 2013), бр. 1

Социолошки преглед, Год. XLVII (јануар-март 2013), бр. 1
RS ISSN 0085 - 6320, UDK 316


СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Mila Dragojević, Andy Konitzer- The Forensics of Patronage: Identifying the Linkage between
Parties and Public Sector Employment in Serbia
PDF (217 KB)

Нада Новаковић - Штрајкови, синдикати и приватизација у Србији PDF (155 KB)

Слободан Панов- Хармонизација Породичног права Србије са правом ЕУ:
политички разлози, друштвене и правне последице
PDF (114 KB)

Ненад Путник, Младен Милошевић, Владимир Цветковић- Проблем заштите образовно-васпитних установа од високотехнолошког криминала и електронског насиља PDF (296 KB)

Драган Д. Лакићевић - Европа по мери јаких PDF (107 KB)

Слободан Рељић- Концентрација власништва и промена карактера и улоге медија PDF (110 KB)


ИЗ РАДА УДРУЖЕЊА

Извештај о раду ССД 2012/2013 PDF (72 KB)..............fajl je: 7_Izvestaj.pdf

Правилник о поступку предлагања кандидата Српског социолошког друштва за избор у чланство Српске академије наука и уметности PDF (39 KB)

Правилник о награди Српског социолошког друштва за животно дело „Радомир Лукић“ PDF (41 KB)