img1
img2
img3

Социолошки преглед, Год. XLVII (октобар-децембар 2013), бр. 4
Социолошки преглед, Год. XLVII (октобар-децембар 2013), бр. 4

YU ISSN 0085 - 6320, UDK 316

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Срђан Шљукић, Марица Шљукић - Цикличне теорије и друштвени сукоби PDF (107 KB)

Небојша Владисављевић - Стабилни ауторитаризам у арапском пролећу PDF (174 KB)

Милош Крстић - Теорија рационалног избора и зависно понашање PDF (161 KB)

Слађана Ђурић, Бранислава Поповић-Ћитић - Страх од криминала, родне разлике у перцепцији ризика PDF (145 KB)

Оливера Павићевић - Класна стратификација и делинквенција: адолесценти из средње и више класе PDF (111 KB)

Татјана Вујовић - Психопатологија родитеља као фактор ризика у породицама малољетних делинквената и психијатријски лијечених адолесцената PDF (152 KB)

Лилијана Чичкарић - Критички осврт на проблем репрезентације жена у политичким институцијама PDF (103 KB)

 

ИН МЕМОРИАМ

Проф. др Владимир Милић 1938-2013 PDF (51 KB)

ИСПРАВКА (58 KB)