img1
img2
img3

Социолошки преглед, Год. XLVIII (јануар-март 2014), бр. 1

Социолошки преглед, Год. XLVIII (јануар-март 2014), бр. 1

 

RS ISSN 0085 - 6320, UDK 316

 

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

 

 

Милош Бешић - Вредносне оријентације у бившој Југославији PDF (239 KB)

Слободан Миладиновић - Декласирани или на маргини друштвене структуре? PDF (188 KB)

Горан Ћеранић - Истраживање социјалног капитала код предузетника у Црној Гори PDF (136 KB)

Зорица Матејић Ђуричић, Мирко Филиповић - Експанзија образовања: реалност и привид једнаких шанси у доступности образовања PDF (147 KB)

Слађана Драгишић Лабаш - Културе не/пијења кроз сличности и разлике ставова, ритуала и образаца PDF (172 KB)

 

ПРИКАЗИ

 

Иван Јовановић - „Мирко М. Косић – личност и дело“ PDF (54 KB)

Димитрије Буквић - Студија случаја изумирања села PDF (54 KB)