img1
img2
img3

Социолошки преглед, vol. L (2016), no. 2.

 

Социолошки преглед, vol. L (2016), no. 2.


Nemanja Džuverović,

The Importance of Micro-Structural Approach and Peace Formations in Dealing with Socio-Economic Inequalities


Bojan Todosijević  

Left-Right ideology: Its meaning and effects on party preferences in Serbia


Марко Шкорић, Алексеј Кишјухас,

Рендал Колинс и макроисторија друштвених промена као повратак  класичном теоријском наслеђу у социологији


Сретен М. Јелић, Вукашин Коларевић

Феномен социјалне искључености у периоду транзиције у Србији


Милан М. Мишковић

Дубинска екологија: покрет и нови  приступ  у решавању еколошких проблема


Милош Немањић

Слађана Драгишић Лабаш - Активно старење у Београду


Немања Рајак

Адам Смит као филозоф морала

 

Радомир Г. Зекавица

Однос хришћанства и хомосексуалности из перспективе The Queen James Bible – идеолошки или научно коректно?