img1
img2
img3

Социолошки преглед, vol. L (2016), no. 3.

 

Владимир Вулетић и Јелисавета Вукелић
Однос академске социологије у Србији према цивилном друштву
Тhe Аttitude of Academic Sociology in Serbia Towards Civil SocietyМилош Бешић
Грађанска политичка култура: Србија у Европи
Civic Political Culture: Serbia in EuropeДанило Вуковић
О књигама и милионима: да ли нво могу натерати власт да одговара за своје поступке?
On Books аnd Millions: Can NGOs Hold Government AccountableНаталија Перишић
Нови односи јавног и цивилног сектора
New Relations Between The Public and Civil SectorsИрена Петровић
Цивилно друштво у србији: анализа класне основе
Civil Society in Serbia: Analysis of the Class BasisДалибор Петровић
Друштвено-активистички потенцијал онлајн платформи за друштвено умрежавање
Social Activism on Social Networks SitesПавле Миленковић и Алексеј Кишјухас
Класици теорије система и учење о емоцијама
Theory System Classics and Theory of EmotionsМарта Томић
Утицај друштвене стратификације на културну потрошњу
The Impact of Social Stratification on Cultural Consumption