img1
img2
img3

Социолошки преглед, Vol. XXIII (1989), no. 3-4

Социолошки преглед, Vol. XXIII (1989), no. 3-4

 

YU ISSN 0085-6320, UDK 316*

 

СОЦИОЛОГИЈА МЕДИЦИНЕ

Вук Стамболовић – Медицина, ван паске DOC (rezime)

Вјеко Сантрић – Медицина и друштвене знаности: велики неспоразум

Стипе Орешковић - Animal rationale – субјект или предмет медицинске знаности

Вук Стамболовић – По «матрицама искуства»

Вјеко Сантрић – Друштвене знаности у служби непроизводње нормалности

Љиљана Гереке – Покушај оцене материјалних могућности развоја здравствене делатности

Ерна Красевец - Равник – Promocijske strategije zdravlja v novem javnem zdravstvu

Зоран Манојловић – Библиографија радова социологије медицине рада

 

ЧЛАНЦИ

Слободан Вуковић – Канали друштвене промоције

Ружа Петровић – Брак и друштвена стратификација

 

ИСТОРИЈА СОЦИОЛОГИЈЕ

Александар А. Миљковић - In memoriam : Бранислав М. Недељковић

Тома Миленковић – О друштву за социјално васпитање

 

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Ацо Дивац – О неколико нових књига о граду

Сретен Вујовић – Расправа о утопијском и идеалном граду

Зоран Аврамовић – Неки проблеми друштвеног развитка