img1
img2
img3

Социолошки преглед, Vol. XXVIII (1994), no. 2

Социолошки преглед, Vol. XXVIII (1994), no. 2

 

YU ISSN 0085-6320, UDK 316*

 

ТЕМА БРОЈА: РАЗБИЈАЊЕ И/ИЛИ РАСПАД ЈУГОСЛАВИЈЕ

Миодраг Ранковић - Распад социјалистичких друштвених система у Европи PDF (1217 KB)

Младен Лазић - Друштвени чиниоци распада Југославије PDF (730 KB)

Зоран Обреновић - Распад Југославије у светлу два државотворна пројекта и "помоћ међународне заједнице" PDF (1423 KB)

Милован М. Митровић - Распад државе и рат у Југославији PDF (1065 KB)

Михаило Марковић - Узроци разбијања Југославије PDF (515 KB)

Миленко Крећа - Пар напомена о основним правним елементима концепције растакања југословенске федерације PDF (745 KB)

Мирољуб Лабус - Улога економије у распаду Југославије PDF (747 KB)

Ласло Секељ - Да ли је могућа мирнодопска Југославија? PDF (1084 KB)

Радош Радивојевић - Социјализам као непродуктиван систем PDF (827 KB)

Слободан Антонић - Да ли је конфедерација могла спасити Југославију? PDF (456 KB)

Живота Ђорђевић - Фактори настанка као узроци нестанка PDF (590 KB)

Радован Радиновић - Моћ и немоћ војске у распаду Југославије PDF ( KB)

 

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Владимир Вулетић - Методолошке студије PDF (293 KB)

Срећко Михаиловић - Тегобна транзиција из разореног друштва PDF (162 KB)

Зорица Вулетић - Теорија и емпирија PDF (175 KB)

 

ИЗ РЕДАКЦИЈЕ

Позив за учешће на научном скупу PDF (68 KB)