img1
img2
img3

Социолошки преглед, Vol. XXXI (1997), no. 3

Социолошки преглед, Vol. XXXI (1997), no. 3

 

YU ISSN 0085-6320, UDK 316*

 

ЧЛАНЦИ

Adam Burgess - Критичке рефлексије о повратку регулисања права националних мањина у источно-западне европске послове PDF (778 KB)

Јован Бабић - Санкције УН - једна етичка анализа PDF (465 KB)

Мирослав Прокопијевић - Улога синдиката после пропасти комунизма PDF (1091 KB)

Љубинко Пушић - Урбана политика - део друштвених примена PDF (812 KB)

Вук Стамболовић - Медицина - од оруђа ка служби PDF (714 KB)

Зорица Васиљевић - Карактеристике друштвено-економског развоја српског села PDF (550 KB)

 

ИСТРАЖИВАЊА

Слађана Ђурић - Опстајање традиционалних облика брака код албанаца на Косову и Метохији PDF (1525 KB)

Слободан Вуковић - Међугенерацијска покретљивост према месту рођења PDF (790 KB)

Слободан Цвејић - Узрочна анализа категоријалних података - предисторија и почетак мултиваријационе анализе у социологији PDF (930 KB)

 

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Славко Тадић - Јасно и разговетно мишљење о политичким стварима PDF (124 KB)