img1
img2
img3

Социолошки преглед, Vol. XXXV (2002), no. 1-2

Социолошки преглед, Vol. XXXV (2002), no. 1-2

 

YU ISSN 0085-6320, UDK 316*

 

* Новосадски социолошки дани *

Бранковац, 7–9. јун 2002.

Милан Трипковић - Регионализација и мултикултуралност у социолошкој перспективи PDF (292 KB)

Џуди Бат - ‘Порозна државност versus тврде границе: утицај источноевропског проширења ЕУ на Румунију и Југославију PDF (451 KB)

Терез Ковач - Регионализам на примеру Мађарске PDF (279 KB)

Милан Брдар - Држава, круњење суверенитета и регионализација у ери глобализације PDF (437 KB)

Милован Митровић - Контроверзе око децентрализације, регионализације и локалне самоуправе у Србији PDF (266 KB)

Слободан Вуковић - Корупција, регионализација и локална власт PDF (365 KB)

Гордана Трипковић - Породица у историјској и регионалној перспективи PDF (336 KB)

Радивој Степанов, Жолт Лазар - Савремене концепције регионализма и проблем статуса Војводине PDF (351 KB)

Љубинко Пушић - Урбана култура: основа одрживе мултикултуралности PDF (339 KB)

Драган Коковић - Процеси интеграције, регионализам и очување културног идентитетa PDF (250 KB)

Божо Милошевић - Модернизацијски потенцијал урбане мултикултуралности: с ону страну регионализма PDF (347 KB)

Зоран Аврамовић - Регионализација и демократија. Регионализам као идеолошко средство десуверенизације PDF (257 KB)

Павле Миленковић - Границе региона: хетеротопија и идентитет. Епистемолошки аспект PDF (357 KB)

Марица Качавенда - Социолошке особености радне мотивације у региону '90–их: новосадски узорак PDF (276 KB)

 

НАУЧНА КРИТИКА

Нада Новаковић - Корупција у Србији PDF (268 KB)

 

ОСВРTИ И ПРИКАЗИ

Гордана Трипковић - Нов искорак у нашој науци о породици PDF (175 KB)

 

ИЗ РАДА ДРУШТВА

Извештај о раду социолошког друштва Србије у периоду 2000-2002. године PDF (168 KB)