img1
img2
img3

Социолошки преглед, Vol. XXXVII (јул-децембар 2003), no. 3-4

Социолошки преглед, Vol. XXXVII (јул-децембар 2003), no. 3-4

 

YU ISSN 0085-6320, UDK 316*

 

СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

Слободан Вуковић - Стварање националних економија и разбијање Југославије PDF (580 KB)

Слободан Антонић - Парламентаризам у Србији после 2000. године PDF (342 KB)

Бошко Мијатовић - Социјално-економски положај старих у Србији PDF (322 KB)

Мирољуб Радојковић, Брана Стојковић - Новинари као професионална група PDF

Жолт Лазар, Радивој Степанов, Валентина Соколовска - Транзиција и реформа државне управе (пример Извршног већа Војводине) PDF (384 KB)

Нада Радушки - Социо-демографске и етничке особености Рома у Србији

Невен Цветићанин - Врлине и мане конзервативизма PDF (430 KB)

Нина Костић-Марковић - Право као независан систем комуникација

Жељко Крстић - Затворско дупло дно

 

ПРИКАЗИ

Слободан Вукићевић - Онтологија власти (Војислав Становчић, Власт и слобода, Београд, Удружење за политичке науке, Чигоја штампа, Београд, 2003). PDF (153 KB)

Драган Петровић - Вил Хатон и Ентони Гиденс (прир), На ивици, живети с глобалним капитализмом, Плато, Београд, 2003. PDF (160 KB)