img1
img2
img3

Социолошки преглед, Vol. XXXV (2004), no. 1-2

Социолошки преглед, Vol. XXXV (2004), no. 1-2

 

YU ISSN 0085-6320, UDK 316*

Друштво у транзицији – модели, алтернативе, перспективе

Новосадски социолошки дани

Моровић, 28–30. мај 2004.

 

Загорка Голубовић - Елементи критике неолибералног модела транзиције PDF (338 KB)

Винтила Михаилеску - Институционална “транзиција” и “посткомунистичке” промене у Румунији. Белешке за антропологију транспарентности PDF (344 KB)

Душко Вејновић - Теорија транзиције и друштвена криза PDF (248 KB)

Милован М. Митровић - Друштвене институције и културни идентитет PDF (271 KB)

Терез Ковач - Мађарско друштво у транзицији

Коста Јосифидис, Зора Прекајац - Политички и економски фактори закаснеле транзиције у Србији PDF (375 KB)

Данијел Цветићанин - Утицај модела приватизације на друштво у транзицији PDF (317 KB)

Вера Минић - Етичка димeнзија пословања у транзиционим процесима PDF (320 KB)

Слободан Вуковић - Проблеми корупције у транзицији: пример правосуђа PDF (357 KB)

Анђелка Милић - Маргиналије уз проблем појединца у отвореном друштву PDF (209 KB)

Милош Немањић - Противречности наслеђеног културног обрасца и савремене интелектуалне елите у Србији PDF (276 KB)

Јован Комшић - Консолидација демократије и (или) неуморно институционално експериментисање PDF (435 KB)

Зоран Аврамовић - Образовање за грађанско друштво – идеолошко средство транзиције PDF (291 KB)

Милан Трипковић - Мултикултуралност и регионализација у условима транзиције PDF (326 KB)

Гордана Трипковић - Породица у транзицији PDF (575 KB)

Василис Петсинис - Вoјвођанске националне мањине: садашње стање и будући изгледи PDF (371 KB)

Љубиша Деспотовић, Радивој Степанов - Транзициони процеси – територијална организација власти и будући Устав Србије PDF (277 KB)

Драган Коковић, Жолт Лазар - Друштвена транзиција и промене у систему вредности: пример Војводине PDF (404 KB)

Срђан Шљукић - Друштвена структура у бившим социјалистичким земљама: транзиција или трансформација PDF (306 KB)

Марко Шкорић - Когнитивни аспекти антропологије етницитета PDF (461 KB)

Гордана Вуксановић - Богардусова скала социјалног одстојања – предности и ограничења PDF (298 KB)

Зорица Кубурић, Ненад Стојковић - Религијски селф у трансформацији PDF (386 KB)

Марица Качавенда - Како запослени разумевају процес приватизације у Србији: регионална специфичност PDF (271 KB)

Снежана Стојшин - Друштво у транзицији и промене у кретању становништва – пример Војводине PDF (154 KB)

 

ИЗ РАДА ДРУШТВА