img1
img2
img3

Социолошки преглед, Vol. XXXIX (2005), no. 4

Социолошки преглед, Vol. XXXIX (2005), no. 4

 

YU ISSN 0085-6320, UDK 316*

 

ЧЛАНЦИ

Mиша Ђурковић - Прва петолетка: домаће телевизијске серије и трансформација система вредности у транзицији PDF ( KB)

Љубинко Пушић - О предностима живота у Новом Саду: мишљење становника Војводине PDF (347 KB)

Нада Половина, Маја Жегарац - Развод брака у контексту друштвене транзиције PDF (344 KB)

Валентина Соколовска - Функционализам Талкота Парсонса у покушају објашњења етничких односа PDF (290 KB)

Марко Шкорић - Инцест у старом Египту PDF (283 KB)

Владимир Михић, Бојана Динић, Мануела Пахашки, Душица Обрадовић - Аутостереотипи и хетеротипи према студентима новосадских факултета PDF ( KB)

 

МОНОГРАФСКЕ СТУДИЈЕ

Слободан Вуковић - "Стратегије" мира у кући (економски односи између региона у Краљевини Југославији) PDF (542 KB)

 

ИЗ СТРУКЕ

Жолт Лазар - Редакцији часописа Социолошки преглед PDF (316 KB)

Одговор редакције PDF

Писмо председника Социолошког друштва Србије PDF

 

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ

Милан Брдар - Корупција и друштвена ерозија PDF (204 KB)

Михаел Антоловић - О могућности социолошке историографије PDF (204 KB)

Миша Ђурковић - Хроника пропадања PDF (149 KB)