img1
img2
img3

Језици

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Историјат
Досадашњи главни уредници

Ђорђе Тасић (1938), Михаило В. Поповић (1961-1962), Слободан Боснић (1964), Живан Танић (1965), Милосав Јанићијевић (1968-1970), Триво Инђић (1971-1973), Слободан Бакић (1971-1973), Слободан Бакић (1974-1975), Ђорђије Ускоковић (1975-1976), Слободан Бакић (1977-1981), Борисав Џуверовић (1981-1983), Анђелка Милић (1981-1983), Аљоша Мимица (1983-1985), Угљеша Звекић (1983-1985), Сретен Вујовић...

Опширније...
 
Социолошки преглед 1938.

Први број часописа Социолошки преглед објављен је 1938. године у Београду, у виду књиге-зборника на 436 страница. Он је главни плод рада Друштва за социологију и друштвене науке (1935-1941), претече данашњег Српског социолошког друштва (основаног 1956) које је и обновило излажење Социолошкog прегледа (1961).

 

Опширније...
 
Социолошки преглед 1961-2009.

Часопис Социолошки преглед је, по Миловану Митровићу[2]први прави југословенски социолошки часопис. Први пут је као зборник објављен 1938. године под уредништвом Ђорђа Тасића, професора Правног факултета, у издању Друштва за социологију и друштвене науке у Београду. Обнавља га Социолошко друштво Србије 1961. године,

Опширније...
 
Библиографија Социолошког прегледа 1988-1997.

"Социолошки преглед", часопис Социолошког друштва Србије и први југословенски социолошки часопис, покренут је као зборник 1938. под уредништвом Ђорђа Тасића, обновљен као зборник 1961, а као часопис излази од 1964. У периоду који обухвата ова библиографија

 

Опширније...
 
Библиографија Социолошког прегледа 1998-2008.

Социолошки преглед, први југословенски социолошки часопис, први пут је као зборник објављен 1938. године. Обновљен је 1961. године, најпре као зборник, а од 1964. као часопис. Издавач часописа је Социолошко друштво Србије (од 2006. године Српско социолошко друштво)...

Опширније...